Hüsamettin Berber - Zeytinciler değil maden lobisi sevinecekZeytinciler değil maden lobisi sevinecek
google-plus01 Haziran 2017 Perşembe 01:19 (22014)
Gelen haberler zeytincilerle komisyon üyelerinin uzlaştığı, tasarının geri çekildiği yönündeydi. Ancak durum böyle değildi. Tasarı son haliyle yasalaşırsa zeytin ağacı kesilebilinecek, zeytinlikler de madencilik de yapılabilinecek. İŞTE İŞİN ASLI...
Zeytinciler değil maden lobisi sevinecek

Kazın ayağı öyle değil!

 

Bugün akşam saatlerinde gelen haberler zeytincilerle Sanayi Komisyonu üyelerinin uzlaştığı, tasarının da bu şekilde geri çekildiği yönündeydi.

Ancak ilerleyen saatlerde bunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Haber yanlış yansımıştı.

Gelinen noktada uzlaşının aksine zeytincilerin hiç istemediği bir sonuç çıktı.

Tasarı bu haliyle tarım komisyonuna uğramadan Genel Kurul’a gidecek gibi görünüyor.

Tasarı böyle kabul edilirse "Kamu yararı" aranarak zeytin ağacı kesmek mümkün olacak, zeytinliklerde madencilik yapılabilinecek. Zeytincilerin neredeyse tek kabul gören talebi ise imar değişikliğinin geri çekilmesi oldu.

Bir de bazı cezalarda artırıma gidilmesi…  

***

Ülke kamuoyu ya da son dönemin moda tabiri ile milli irade, Zeytincilik Koruma Kanunu’nu değiştirerek zeytinlik alanlarda madencilik, sanayi faaliyetleri ile hayvan otlatma hatta imara açarak konut vs.  yapmaya olanak tanıyan tasarıya karşı bir tepki ortaya koydu.

Bu kapsamda bu iradeyi temsilen sektörel sivil toplumdan temsilciler, Ankara’da sözkonusu tasarının görüşüleceği iki gün boyunca komisyona katıldılar. (30-31 Mayıs) Görüşlerini ve “milli iradenin” çekincelerini anlatma fırsatı buldular. Sözün özü “bu tasarıyı rafa kaldırın” dediler.


Peki ne oldu?

Bazı maddelerde geri adım attırdılar. Ancak zeytinliklerin kalkanı yani 20. maddenin değiştirilmesi suretiyle zeytinliklerin madenciliğe açılmasının önü açık kaldı… Komisyonda çıkan tasarı eğer varsa maden lobisini sevindirecek türden.

Yani tehlike tam gaz sürüyor.

Zeytincilerin tepkilerinin ardından sektörün taleplerinin bir kısmı kabul görse de gelinen nokta zeytincileri tatmin etmedi. Zeytincilerin yalnızca bazı talepleri kabul gördü. Örneğin tasarının komisyondan çıkan son haline göre zeytinlik alanlara konut, konaklama tesisi ve turizm tesisi yapılamayacak. İlk düzenleme imara açmayı da sağlıyordu.

***

MADEN İŞLETMEYE AÇILABİLECEK

Ancak zeytinlik alanlara hükümetin daha doğrusu valilerin başkanlığındaki “Uzman” kurulun kamu yararı gördüğü her türlü maden ve sanayi yatırımı yapılabilecek.

Bu yatırımlar için zeytin ağaçları kesilebilecek. Kesilen ağaçlar için ağaç başına 4 bin lira ceza ödenmesi maddesi getirilse de bu maddenin ne kadar esneyeceği ve ucunun açık olması zeytinliklerde ne tür bir “Dönüşüme” ve tahribata neden olacağını kestirmek zor.

Sözün özü tasarı bu haliyle yasalaşırsa artık zeytinlikler “Kamu yararı” gerekçeşi ile maden ocağı, sanayi tesisine dönüşebilecek.  Zeytinlik alanlarda konut, turistik tesis ve konaklama tesisine yönelik yasağın madenler için de getirilmesi istense de bu değişiklik kabul görmedi.

PARA CEZALARI ARTIRILDI

Komisyon üyeleri ile Sanayi Bakanı Faruk Özlü arasında gerçekleştirilen kapalı toplantının sonucunda ise zeytinliklere yönelik cezalar artırıldı.

Bu noktada 100 milyon zeytin ağacını zeytinlik tanımı dışına iten zeytinlik saha tanımı da kaldırıldı. Bu da sektörün kazanımlarından biri olarak kayda geçti.

Bakan Özlü, hassasiyetleri dikkate alarak tasarıda değişikliğe gittiklerini söyledi.

Yapılan değişiklikle bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi bulunan yerleri zeytinlik saha kabul eden madde tasarıdan çıkarıldı.

Bakan Özlü, “Artık bir ağaç da olsa 2.5 ağaç da olsa zeytin olan her yeri zeytinlik alanı olarak kabul ediyoruz” diye konuştu. Bu madde, milyonlarca zeytin ağacını zeytinlik saha dışına itiyordu.

Zeytinlik sahada hayvan otlatanlara uygulanan 3 aylık hapis cezasının kaldırılmasını öngören madde kaldırıldı, yerine 3 aylık hapis cezası 6 ay hapis olarak yükseltildi.

Ayrıca zeytin ağacı kesenlere uygulanacak 2 bin lira ceza da 4 bin liraya yükseltildi.

***

STK’LAR UZMAN KURULA KATILACAK

Zeytinlik sahalara ilişkin koruma kurulunun kapsamı da değiştirilerek sivil toplum kuruluşları dahil edildi.

Ticaret borsaları ile zeytin ve zeytinyağı ihracatçı birlikleri de vali başkanlığındaki kurulda üye olarak yer alacak.

***

ZEYTİNCİLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Üretim Reform Paketi diye adlandırılan torba yasada zeytinciliği ilgilendiren kısımların görüşülmesi sırasında meclis komisyonlarında sık görmeye alıştığımız görüntülerden biri yaşandı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ile Zeytindostu Derneği yöneticileri komisyon görüşmeleri sırasında söz alarak tasarının neden geri çekilmesi gerektiğini anlattılar.

Komisyonun Ak Partili üyelerinden bazıları ile UZZK İcra Direktörü Mustafa Tan arasında bir sözlü tartışma yaşandığı da bildirildi. Tartışma sırasında Tan’ın “Sizin zeytin ağacına saygınız var mı” demesinin ardından zeytinciler toplantıyı terk ettiler.

Tartışmanın gerekçesi ise komisyonda yer alan iktidar partisi üyelerinin tasarının tepki çeken maddelerinin bazılarında geri adım atması ancak bunun sektör temsilcilerince yeterli bulunmaması olarak bildirildi. Gelen bilgiler bu yönde.

***

Zeytincilik Kanunu'nun değiştirilerek madencilik faaliyetlerine imkan tanıması istenen 20. maddesi şöyle diyor:

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.

Yorumlar
En Çok Okunan Haberler