Organik gübre kullanımının zeytin verimine etkisi belirlendi
google-plus15 Mart 2017 Çarşamba 15:28 (4500)
Organik gübre kullanımının zeytin tutumu artışına bağlı olarak verimde artış sağladığı kanıtlandı.
Organik gübre kullanımının zeytin verimine etkisi belirlendi

Organik gübre kullanımının zeytin tutumu artışıma bağlı olarak verimde artış sağladığı kanıtlandı. Ancak gereğinden fazla kullanım içinse çevre kirliliği uyarısında bulunuldu.


Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin ortak çalışması olan “ Organik Gübrelemenin Zeytinin Makro Element İçeriği ile Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi” adlı araştırma, Şafak Ceylan, Nilgün Mordoğan, Hakan Çakıcı, Evren Günen, Bihter Çolak Esetlili tarafından yapıldı. Araştırmada organik gübrelemenin zeytin verimliliği ve kalitesi üzerine olan etkileri incelendi.


Araştırma kapsamında Ödemiş yöresinde yaygın olarak bulunan zeytinde uygulanan sığır gübrelerinin zeytinin verimi, bazı kalite özellikleri, yaprak, meyve eti ve çekirdekteki N, P, K, Ca, Mg içeriğine etkisi incelendi.

Ödemiş’in Kışla Köyü’nde 3 sene boyunca yürütülen araştırmada, sığır gübresi bazı değerlerde ağaç dozlarında kullanıldı.

ORGANİK GÜBRELER ZEYTİN VERİMİNİ ARTTIRIYOR

Araştırmada meyve veriminin, kalitesi hasat öncesi gübreleme uygulamalarından etkilenmekte olduğunun ve bu nedenle uygulamaların bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğinin altı çizildi.

 Zeytin verimini önemli olarak etkileyen bio gübrelerin kontrolle karşılaştırıldığında verimin daha fazla arttığına dair verilere ulaşıldı.

Organik gübrelerin ise, ekonomik ürün için zeytin ağaçlarının gelişim döngüsü boyunca yaprakların besin element içeriğinin yeterliliğini korumakta, meyve tutumunu arttırarak meyve dökülmesini de engellediğini gözle görülür biçimde kanıtlandı. Bu durum organik gübrelerin ürün artışına yansıması olarak da irdelendi.

ORGANİK GÜBRELER BİLİNÇLİ KULLANILMALI

Özelikle organik maddece fakir topraklarda organik gübre uygulamaları, zeytin beslenmesinde önemli bir etkiye sahip olup yapraklarda N,K,Mg içeriğini arttırdığı görüldü.

Araştırmacılar 3 yıl boyunca yürüttükleri çalışmada organik ve bio gübrelerin zeytin boy/en oranını 1. ve 3. yıl önemli düzeyde etkilerken 2. yılda önemli etkinin olmadığını bildirdiler.

Bu veriler ışığında, sağlıklı yaşam ve çevre bilincini giderek önem kazandığı günümüzde, doğal ve çevreye duyarlı olan organik gübrelerin bilinçli kullanımının arttırılması hedeflendi. Ancak gelişigüzel fazla miktarlarda kullanımının ise çevre kirliliği yaratabileceği gerçeği gözlendi.

//

Yorumlar
En Çok Okunan Haberler