Bu “REFORM” zeytine yarar mı?
google-plus18 Mayıs 2017 Perşembe 15:45 (2969)
Sanayiden, tarıma, faturalardan TRT payının kaldırılmasına kadar pek çok alanda düzenleme içeren Üretim Reform Paketinde Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da hangi değişikliklere gidiliyor?
Bu “REFORM” zeytine yarar mı?

Yaklaşık  bir yıldır üzerinde çalışılan ve taslak haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden görüşülmeye hazır hale getirilen Üretim Reform Paketi zeytincilik sektörünü hareketlendirecek gibi görünüyor. Sanayiden, tarıma, faturalardan TRT payının kaldırılmasına kadar pek çok alanda düzenleme sunan pakette Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.


ZEYTİN AĞACI // GÜNDEM


Daha önceki yıllarda zeytinliklerin koruma kalkanı olarak niteliğinde olan Zeytincilik Kanun, TBMM’de 6 kez değiştirilmesi teklifiyle görüşülmüştü. Her defasında sektör içinden gelen tepkilerin ardından reddedilen değişik taslaklar bu kez benzer bir formatta Üretim Reform Paketiyle TBMM’nde görüşülecek. 


PETROL, DOĞALGAZ VE MEDEN ARAMALARINA AÇILABİLECEK

Bilindiği gibi Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi zeytinlik sahalarda ve üç kilometre çevresinde sanayi tesisi ve madencilik gibi faaliyetlere kesin olarak imkan tanımıyordu. Söz konusu madde zeytinlikleri koruyan en önemli zırh durumunda…

Bu maddede yapılması planlanan değişiklikle yasak olan madencilik, doğalgaz, jeotermal, petrol arama faaliyetleri oluşturulacak olan bir uzman kurulun izniyle yapılabilecek. Maddede gidilen düzenlemeyle söz konusu faaliyetlere gerekçe olarak alternatif alan bulunmaması gösterilebilinecek.

Diğer bir ifadeyle 20. Madde’de yer alan ifadeyle “alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla” doğalgaz üretimi, petrol arama, elektrik üretimi, madencilik faaliyetleri, imar planı değişiklikleri yapılabilecek.

Zeytincilik kanununun 14. Maddesinde yapılan değişiklikle de zeytincilik sahalarda yasak olan hayvan otlatma ve hayvan ağılı yapma gibi eylemlerde saha sahibinin şikayeti üzerine verilebilen hapis cezası kaldırılıyor. Söz konusu durumda sadece 5 bin lira para cezası verilebilecek.

KURULUN İKİ DUDAĞININ ARASINDA

TBMM’de görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek olan geniş kapsamlı reform paketinin kapsamında yer alan Zeytincilik Kanunu değişiklikleriyle, mevcut durumda kesinlikle yasak olan endüstriyel faaliyetler, oluşturulacak uzmanlar kurulunun insiyatifine kalmış olacak.

HENÜZ YÜKSEK SES ÇIKMIYOR

Üretim Reform Paketinin zeytincilik kanununa değişiklik öngören taslağının sektörden tepki çekeceği düşünülse de henüz dikkat çeken anlamlı bir ses gelmiş değil.  

Paketin tam olarak ne getirip-götürdüğünün anlaşılamamış olmasının bunun nedeni olduğu sanılıyor.

BAKAN ÖZLÜ GARANTİ VERMİŞTİ

Zeytincilik faaliyetleri ile sanayi yatırım alanlarının çakışması durumunda kararı Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu'nun vereceğini açıklayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü değişikliğe ilişkin şu değerlendirmeleri yapmıştı:

OSB’lerde arıtma tesisini zorunlu tutuyoruz. Çevre Bakanlığı filtreleme konusunda baca gazları konusunda çok duyarlı. Hangi alanda oluşturulabilir oluşturulamaz buna bağımsız olarak karar verecek kurul. Gelişi güzel sanayi bölgesi kuruluyor iddialarına da bu şekilde son vereceğiz”

“Kurul, Tarım Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Sanayi Bakanlığı il Müdürlüğü, Orman Su İşleri, Maliye Bakanlığı temsilcisi, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, ziraat fakültesi ve ziraat odalarından oluşacak. Toplam dokuz üye olacak.”


MEVCUT KANUNUN 20. MADDESİNDE NE VAR?

Zeytincilik Kanunu'nun 20. maddesi şöyle diyor:

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.Yorumlar
mehveş
artık bunların çıkması çok daha kolay hale gelmiştir. kolay kolay önüne geçilemez
En Çok Okunan Haberler