Peyami Rauf - İHRACATÇILARA SUNULAN KREDİ İMKANLARIİHRACATÇILARA SUNULAN KREDİ İMKANLARI
google-plus23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00 (35694)
EKONOMİST PEYAMİ RAUF YAZDI: İhracatçılar kendilerine sunulan bu finansman imkanlarını kullanırken nelere dikkat etmelidirler?

Ülkemizin ekonomik büyüme modelinin katma değer yaratan ihracata yönelik sektörler odağında planlanması ile son yıllarda ihracatçı firmaların finansman imkanları önemli ölçüde genişletilmiştir. Önceki dönemlerde ihracatçılar kredi kaynaklarına ulaşmakta oldukça zorlanmakta, kısıtlı imkanları ile taahhütlerini yerine getirmekte sıkıntı yaşadıkları zaman ağır yaptırımlara tabi tutulmakta iken son dönemde artan finansman imkanları ve ihracat teşvik politikaları ile ihracatın finansmanında önemli ölçüde derinleşme sağlanabilmiştir.

Her ne kadar teşvik modelinin tüm sistemin etkileşimini gözeten bütüncül bir mekanizma olmadığı yönünde haklı eleştiriler olsa da bugün gelinen noktada, ihracatın finansman yöntemleri açısından bakıldığında önemli kolaylıklar getirildiğini kabul etmek gerekir.


Peki İhracatçılar kendilerine sunulan bu finansman imkanlarını kullanırken nelere dikkat etmelidirler?

İhracatçı Firmalar Nasıl Borçlanmalıdır?

Öncelikle gelir ve giderlerdeki kur kompozisyonu muhakkak surette gözetilmelidir. Hangi para birimi cinsinden gelir elde ediliyorsa mümkün olduğu ölçüde o para birimi cinsinden ve o para birimi ile tahmin edilen gelir ile (satış hacmi ile) uyumlu olacak şekilde borçlanılmalıdır.

Zira, ekonomik, jeopolitik, siyasal, sosyal vb. her türlü etki ile kur istikrarını korumakta sıklıkla zorlanan piyasamız kadar global çapta büyük ülkeler arasındaki rekabetin ilk önce “kur savaşı biçiminde eski dönemlere nazaran daha yoğun sıklıkta ve ağırlıkta tezahür etmesi de göz önüne alınmalı, risklerin bilincinde olunmalı ve işletmenin geleceği spekülatif getiriler uğruna tehlikeye atılmamalıdır.

Kısa dönemli kur farkı kazancı, veya başka para birimleri ile daha ucuz faiz oranları ile borçlanma gibi güdüler ile maceraya girilmemelidir. Zira global çaptaki en donanımlı kuruluşlar, bankalar ve hatta devletler dahi çoğu kez kur öngörülerinde yanılabiliyorken şirketlerimizin bu riski alması makul değildir.  

İhracatçı firmalarımız bu temel hususları akıldan çıkarmadan aşağıdaki finansman imkanlarını değerlendirmelidirler.

Döviz / İhracat Kredileri

Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında 32 Karar uyarınca bankalar, İhracatın, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için taahhüde bağlı olarak vade şartı olmaksızın (Daha önce mevcut olan azami 18 ay vade şartı 2009 yılında kaldırılmıştır.) ihracatçılara döviz kredisi açabilmektedirler. Bu imkan, BSMV yükümlülüğünün doğmaması açısından ihracatçı açısından önemli bir finansman imkanıdır. Bunun yanında, bankacılık mevzuatı düzenlemeleri gereğince ihracat kredileri için düşük karşılık ayırma ve sermaye tutma avantajları nedeniyle bankalarımız da bu kredileri diğer ticari kredilere nazaran daha düşük faiz oranları ile kullandırabilmektedirler.

Eximbank Kredileri

Geçmiş yıllara nazaran Eximbank piyasada oldukça aktif bir şekilde yer almaktadır. Sahip olduğu finansman imkanları sayesinde Eximbank Türk ihracatçılarına sunduğu kredileri gerek vade gerekse de faiz oranları açısından önemli ölçüde iyileştirmiştir. Kısa vadeli olan Reeskont Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi, İhracata Hazırlık Kredisi, Uzun vadeli olarak ise, İhracata yönelik İşletme ve Yatırım Kredileri gibi krediler İhracatçılarımız açısından son derece uygun koşullara sahiptirler.

Bu imkanlardan yararlanmak isteyen İhracatçılar, öncelikle Eximbank nezdinde kendilerine kredi limiti oluşturmalıdır. Eximbank kredilerin teminatına genellikle Banka Teminat Mektubu ve Banka Avali taşıyan Bono kabul etmektedir. Bu nedenle, İhracatçıların Eximbank lehine çalışmış oldukları bankalar nezdinde Gayrinakdi Kredi limiti tesis etmeleri de gerekmektedir.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Uzun yıllardır sektörde var olan ancak yapılan düzenlemeler ile ancak son bir yıldır adından sıklıkla söz ettiren bir diğer Kurum da Kredi Garanti Fonu’dur. Esas işlevi, kredi limiti oluşturabilen ancak teminat bulmakta sıkıntı yaşayan firmalara kredi kullandırılabilmesi için Kurum olarak kefalet vermek olan kuruluş gerek KOBİ gerekse de daha büyük ölçekteki firmalara kefalet imkanı sağlamaktadır.

Bankacılık mevzuatı gereğince KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin sermaye ve karşılık anlamında daha düşük maliyetli olması nedeniyle bankalar bu yöntem ile verdikleri kredileri daha düşük faiz ile kullandırabilmektedirler. 

Yorumlar
En Çok Okunan Haberler